Informacja na temat anulowania przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu:
"Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 13: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5: Infrastruktura przedszkolna

© 2011 - 2022 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl