Drodzy Rodzice!

Czas dzieciństwa Waszych pociech jest czasem przygotowania do pełnej samodzielności w otaczającym je świecie.

Osiągnięcia dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa są więc niezwykle ważne ponieważ to właśnie wtedy kształtuje się jego charakter. Umiejętności orientowania się w najbliższym otoczeniu i towarzyszące temu poczucie bezpieczeństwa jest podstawą do dalszego rozwoju poznawczego i społecznego. My chcemy zapewnić Waszym dzieciom jak najlepsze otoczenie do tego aby w miłej i rodzinnej atmosferze mogły się rozwijać na wielu płaszczyznach, stworzymy takie warunki aby doświadczenia wczesnego dzieciństwa Waszych Skarbów stały się dobrym fundamentem na przyszłość.

 

Jednocześnie wiemy jak bardzo ciężki jest moment rozstania zarówno dla dziecka jak i dla jego rodziców, rozumiemy Wasze troski i obawy dlatego też stworzyliśmy miejsce, które oddaje ciepło domowego zacisza i spokoju. Chcemy aby dzieci czuły się bezpiecznie i łatwo zapomniały o bólu rozstania a rodzice mieli poczucie, iż powierzają swoje dzieci w dobre ręce.

Planując działalność wychowawczo-dydaktyczną w placówce konieczne jest poznanie każdego dziecka, jego potrzeb, trudności i możliwości. Poznanie to nie jest możliwe bez współpracy z rodziną, która jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Współpracując z Wami, rodzicami, mamy możliwość tworzenia jednego, spójnego systemu wychowawczego.

Dlatego bardzo liczymy na Waszą współpracę, która będzie przede wszystkim skupiać się na :

  • wzajemnej wymianie informacji,
  • integrowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli,
  • zaznajomieniu rodziców z pracą dydaktyczno-wychowawczą placówki.

Systematyczna współpraca z Wami, dzielenie się aktualnymi informacjami o rozwoju dziecka jak również uzyskiwanie od Was niezbędnych wskazówek i wiadomości, pozwoli nam stworzyć w placówce jak najlepsze otoczenie, w którym będziemy harmonijnie oddziaływać na dziecko.

© 2011 - 2024 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl