Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek - Edyta Dąbska ul. Sosnowa 17A 21-040 Świdnik informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na podstawie upublicznienia ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczącego wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Tęczowy Domek ul. Sosnowa 17A, 21-040 Świdnik, w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5: Infrastruktura przedszkolna

© 2011 - 2023 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl