Aktualności

Informacja na temat anulowania przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu:
"Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 13: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5: Infrastruktura przedszkolna

Informujemy o naborze do Akademii Maluszka, zapraszamy dzieci w wieku od 6 m-cy do 2,5 lat.

© 2011 - 2023 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl