Zajęcia programowe Małych Ekologów

Program nasz realizowany jest w myśl zasady:

ZABAWA NAUKĄ – NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

Zabawa dzięki temu, że sprawia dzieciom radość i przyjemność, uatrakcyjnia pracę, pomaga prowadzącemu w realizacji określonych celów wychowawczych

Dziecko ucząc się w zabawie : zaspokaja swoje potrzeby, kształci osobowość, poznaje siebie i innych, uczy się wyrażać swoje uczucia, wdraża się w role społeczne, uczy się współpracy w grupie, usprawnia małą i dużą motorykę, rozwija wyobraźnie i fantazję, poprawia werbalizację i komunikację, uczy się radzenia z problemami, zdobywa nowe doświadczenia.


Opieramy się na innowacyjnych metodach edukacyjnych oraz programach autorskich uwzględniających indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności przedszkolaków.

Zajęcia programowe „Małych Ekologów"

Poza zajęciami wspierającymi ogólny rozwój dziecka za drugi aczkolwiek nie mniej ważny cel stawiamy sobie wdrażanie postaw proekologicznych.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak dziś ogromny wpływ na otaczającą nas naturę ma tak ekspansywny rozwój cywilizacji, ze zniszczeń jakie wyrządzamy naszej planecie, chcąc jak najbardziej ułatwić sobie życie codzienne. A wystarczy kilka prostych zasad aby degradacja środowiska była znacznie mniejsza.

Dlatego nasza placówka ma specyficzny charakter – za cel stawiamy sobie kształtowanie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Założenia programu :

„Mali Ekolodzy"

 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
 • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi,
 • uświadomienie, że każda istota ma prawo do godnego życia,
 • ukształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
 • nauka o budowie i czynnościach życiowych organizmów żywych oraz ich związku ze środowiskiem,
 • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

Człowiek od chwili urodzenia nabywa wiedzę i umiejętności. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą chłonnością wiedzy dlatego jest najlepszym momentem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej.

Dodatkowo chcąc pogłębić i utrwalić wiedzę przyrodniczą przedszkolaków w ciągu roku obchodzimy :

 • 17.02 - Dzień Kota,
 • 09.03 - Dzień Psa,
 • 22.03 – Dzień Ochrony Bałtyku,
 • 22.04 - Dzień Ziemi
 • 02.06 – Dzień Ochrony Środowiska.
 • 18.09 – Międzynarodową Akcję Sprzątania Świata,
 • 04.10 – Światowy Dzień Zwierząt,
 • 07-08.10 – Europejskie Dni Ochrony Ptaków,
 • 10.10 – Święto Drzewa,
 • 24.10 – Światowy Dzień Zdrowia,

© 2011 - 2022 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl