Przyroda i ja

Każdy z nas powinien umieć dbać o środowisko ponieważ jego kondycja jest ściśle związana z życiem naszym oraz naszych dzieci i bliskich. Wszystko czego potrzeba nam do życia czerpiemy właśnie z przyrody dlatego konieczność dbania o nią powinniśmy zaszczepić naszym dzieciom – to one są naszą przyszłością. Funkcjonowanie człowieka bez przyrody jest nie możliwe, człowiek, który nie dba o przyrodę i środowisko szkodzi samemu sobie. Trzeba nauczyć się dbać o środowisko, w którym żyjemy dlatego ekologia będzie towarzyszyć nam od samego początku. Nasza placówka znajduje się w miejscu zielonym, cichym, oddalonym od gwaru ulic nie tylko po to by dzieci mogły się wyciszyć ale także po to by mogły upajać się przyrodą. Zamiast warkotu silników samochodowych mogły wsłuchać się w śpiew ptaków. Dzięki temu dzieciom łatwiej zrozumieć, że przyroda jest ważnym jeśli nie najważniejszym elementem naszego życia.


Przyroda pozwala dzieciom czynnie zaznajamiać się ze środowiskiem poprzez hodowanie zwierząt i pielęgnację roślin dlatego w naszym domku zamieszkały zwierzęta i jest mnóstwo roślin. Dzieci angażują się uczuciowo i emocjonalnie w opiekę nad zwierzętami czy też roślinami, dzięki czemu uczą się obowiązkowości i odpowiedzialności. Każde dziecko będzie zaangażowane w hodowlę i pielęgnację kącika przyrodniczego. Przez konieczność codziennej pielęgnacji roślin i zwierząt dzieci uczą się jak ważną rolę one same spełniają dla przyrody, środowiska a co za tym idzie dla życia i świata.

W naszym domu dbamy o zwierzęta i rośliny, poznajemy ich gatunki i potrzeby, rozmawiamy o przyrodzie, o tym jak możemy o nią dbać a wszystko po to aby od najmłodszych lat kierować się dobrem świata.

© 2011 - 2022 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl